Kaarsen

De kaarsenceremonie is één van de sleutelmomenten van Levensloop. Die heeft een drievoudige symbolische bedoeling: de mensen herdenken die overleden zijn aan de gevolgen van kanker, de mensen met kanker ondersteunen en de mensen vieren die de ziekte overwonnen hebben.

Iedereen kan een kaarsje kopen en dat in een papieren zak plaatsen waarop u een naam, een wens, een boodschap... kunt schrijven. De kaarsen worden dan langs de piste geplaatst en aangestoken wanneer de avond valt. Elk lichtje is een teken van hoop, van troost, van herinnering.

Koop je kaarsen >>

Help us support our mission: share this page with your friends and family!