Projectoproep Levensloop Grants | Relay for Life

Projectoproep Levensloop Grants

Wat zijn de Levensloop Grants?

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen, wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten - te steunen!

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen. De rest van de ingezamelde middelen blijft natuurlijk gaan naar de missie van Stichting tegen Kanker: financiering van wetenschappelijk onderzoek, sociale ondersteuning voor patiënten en hun naasten, preventie en het verstrekken van correcte informatie.

In 2018 werd er in Vlaanderen € 246 618,4 toegekend aan 63 projecten. De overige inkomsten zullen aangewend worden voor de financiering van o.a. wetenschappelijk onderzoek. U kan hier de details van de projecten bekijken. 

Wie komt in aanmerking voor een Levensloop Grant?

Elk operationeel project dat direct bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. Dat mag u heel ruim opvatten. Dat is ook bewust zo gekozen om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden. In aanmerking komt elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000. Een onafhankelijke jury zal bepalen welke projecten weerhouden zullen worden. Voor meer informatie over de andere projectondersteuning die Stichting tegen Kanker aanbiedt, kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat indruist tegen de ethische waarden en positie van Stichting tegen Kanker. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij de regiocoördinator.

Voor meer informatie en het indienen van een project klik dan hieronder:

 

DIEN HIER JE PROJECT IN

 

Voor specifieke vragen of meer informatie: info@levensloop.be

 

Help us support our mission: share this page with your friends and family!